Upplands Spar
Öppna nytt konto
Kontohavare
Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX): 
E-postadress: 
Mobiltelefon: 
Bankuppgifter
Bank: 
Clearingnummer: 
Kontonummer: 
Belopp för första insättning 
Beloppet du fyller i ovan kommer att dras från ditt bankkonto,
om du inte vill göra en insättning nu - skriv 0 kr.
Uppgifter för att förebygga penningtvätt
Vad är syftet med placeringen?
Varifrån kommer de medel du placerar?
Hur mycket pengar avser du att spara?
Hur ofta avser du att spara pengar?
Allmänna Villkor
   Jag har tagit del av och godkänner era Allmänna Villkor.
Kampanjkod
Kampanjkod: 
 
Bankuppgifter
Det bankkonto du anger används för utbetalningar från UpplandsSpar och på din begäran för insättningar till ditt konto hos UpplandsSpar. Uppgifterna registreras för din säkerhet.
Belopp för första insättning
Genom att ange ett belopp för första insättning så gör du ett medgivande till att det görs en engångsinsättning via autogiro till ditt konto hos UpplandsSpar från det bankkonto du angett.
Din kontoansökan
Så fort vi har fått din kontoansökan så översänder vi dina konto- och inloggningsuppgifter.
Viktig Information
Upplands Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital AB:s, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.